rzepkaowy.png

Miód rze­pa­ko­wy

Miód o jasnej barwie ( nieskrystalizowany ), po skrystalizowaniu przybiera barwę jasną kremową po białą. Bardzo szybko krystalizuje, nabiera smalcowa tej konsystencji. Smak delikatny, lekko mdły.

Zastosowanie:
Scho­rze­nia wą­tro­by, dróg żół­cio­wych, stany za­pal­ne dróg od­de­cho­wych i cho­ro­by serca oraz na­czyń wień­co­wych

Miód wielokwiatowy

Wczesny miód wiosenny przybiera jaśniejszą barwę, późniejszy letni zdecydowanie ciemniejszą. Ze względu na swój delikatny smak szczególnie polecany jest dzieciom.

Zastosowanie:
Aler­gia dróg od­de­cho­wych, wspo­ma­ga serce i na­czy­nia krwio­no­śne, wzmac­nia or­ga­nizm fi­zycz­nie i psy­chicz­nie

Miód akacjowy

Miód o kolorze jasnym, słomkowym, bardzo późno krystalizuje. W Smaku delikatny.

Zastosowanie:
Przeziębienia, układ pokarmowy i układ moczowy. Może być stosowany przez cukrzyków.

Miód faceliowy

Miód o kolorze jasnożółtym. Ma przyjemny, delikatny,lekko kwaskowaty smak

Zastosowanie:
Prze­zię­bie­nia, za­bu­rze­nia prze­wo­du po­kar­mo­we­go, za­bu­rze­nia pracy nerek i prze­wo­du mo­czo­we­go.

malinowy.png

Miód malinowy

Kolor jasnożółty, po skrystalizowaniu jasnokremowy prawie biały. Słodki przypominający intensywnie smak i zapach malin.

Zastosowanie:
Działa napotnie, rozgrzewająco i przeciwgorączkowo.

Miód chabrowy

wykazuje silne działanie antybiotyczne. Wzmacnia odporność

Miód wrzosowy

ma barwę brunatno-czerwoną, szybko krystalizuje przybierając galaretowatą konsystencję.  W smaku niezbyt słodki, lekko gorzkawy. Ma przyjemny aromat wrzosu.

Zastosowanie:
nerki, drogi mo­czo­we, gru­czoł kro­ko­wy, stany za­pal­ne jamy ust­nej, jelit i żo­łąd­ka

Miód leśny

miód powstały z nektaru leśnych kwiatów malin, jeżyn oraz spadzi.

Zastosowanie:

schorzenia górnych dróg oddechowych, wyczerpanie psychiczne i fizyczne

Miód koniczynowy

Miód o jasnym kolorze, lekko słomkowym, niekiedy łososiowym. Smak łagodny, lekko kwaśny.

Zastosowanie:
Wykazuje działanie moczopędne, wykrztuśne i uspokajające. Ze względu na wysoką zawartość fruktozy polecany jest cukrzykom.

Miód nektarowo-spadziowy

łączy w sobie aromat kwiatów z łagodnością miodu spadziowego. Dzięki swojemu połączeniu zyskuje bogaty skład i szerokie zastosowanie

Zastosowanie:

Stosowany w schorzeniach serca, układu krążenia, leczeniu dróg oddechowych, zaburzeniach trawienia i stanach zapalnych organizmu. Zmniejsza szkodliwe działanie używek: kawy, herbaty, alkoholu. Ma zdolność blokowania ołowiu. Stanowi cenny produkt odżywczy i odnawiający w stanach wyczerpania fizycznego i psychicznego organizmu

spadziowliscias.png

Miód spadziowy liściasty

Barwa ciemno brunatna z zielonkawą nutą, smakuje delikatnie lekko cierpko.

Zastosowanie:
Wykazuje działanie moczopędne, przeciwzapalne. Polecany w chorobach dróg żółciowych.

spadziglasty.png

Miód spadziowy iglasty

ma barwę bardzo ciemną brunatną z zielonkawym akcentem. W smaku delikatny, mało słodki, lekko żywiczny.

Zastosowanie:
Miody spadziowe polecane są w leczeniu ane­mii, gruź­li­cy, cho­rób serca i na­czyń krwio­no­śnych, nad­ci­śnie­nia tęt­ni­czego, ner­wi­cach, nie­ży­tach gór­nych dróg od­de­cho­wych i astmie.

lipowy.png

Miód lipowy

Miód o barwie żółtej, zapach intensywny. Smak wyraźny, bardzo słodki, gryzący.

Zastosowanie:
Wy­ka­zu­je dzia­ła­nia prze­ciw­go­rącz­ko­we, na­po­tne, wy­krztu­śne, prze­ciw­skur­czo­we, uspa­ka­ja­ją­ce. Za­le­ca­ny na chore za­to­ki, prze­zię­bie­nia, po­moc­ny w sta­nach ner­wi­co­wych.Ma silne działanie antybiotyczne.

gryczany.png

Miód gryczany

Bardzo ciemny kolor zbliżony do czarnego, po skrystalizowany ciemno brązowy. W smaku lekko gorzki, aromatyczny i wyrazisty.

Zastosowanie:
Scho­rze­nia ukła­du krą­że­nia, miaż­dży­ca, nie­do­krwi­stość i nie­do­bór że­la­za. Po­pra­wia pa­mięć, wzrok i słuch.